Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $150
הערכה $300 - $500

ABRAHAMS OFER HANDE. צלחת בצביעה ידנית בצבעים מרשימים של סצינת עקידת יצחק בשעת התגלות המלאך. עיטורי עלים ופרחים סביב.

קוטר: 25 ס"מ.

מעט פגמים בשוליים. מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
עותקים מיוחסים לרבנים, הקדשות והגהות