Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $200 - $300

צלחת בצביעה ידנית של סצינת עקידת יצחק בשעת התגלות המלאך. סביב עיטורי עלים ופרחים.

קוטר: 25 ס"מ.

כתמים, מצב טוב.

 

קטגוריה
עותקים מיוחסים לרבנים, הקדשות והגהות