Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $80
הערכה $150 - $200

אלבום ובו 28 תצלומים מאת J.H. HALLADJIAN צלם ארמני שנתפרסם בזכות סידרת תצלומים שערך במזרח התיכון בראשית המאה ה 20.

באלבום תצלומים שונים בשחור לבן של ירושלים העתיקה; הר הזיתים, שער שכם, עמק יהושפט ועוד. וכן תצלומים של ערי ישראל; חיפה, הר הכרמל, טבריה, יפו, ועוד.

גודל התצלומים: 20x25 ס"מ.

אלבום קשור בשרוך, שני תצלומים מנותקים,כריכה קדמית ואחורית מנותקות, כפלים וקרעים בכריכה ובשולי חלק מן התצלומים. מרבית התצלומים במצב טוב.

קטגוריה
גלויות וצילומים