Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $200 - $300
נמכר ב $146
כולל עמלת קונה

חמשה פרסומים מוקדמים בנושא הומור, קריקטורה, ופרודיה.

1. כפתור ופרח. הומור, פרודיה, סטירה. מאת ח. שלמוני. מסכת עוקצין להצלפות סטיריות -הומוריסטיות על חיינו החברתיים פוליטיים מפלגתיים ספרותיים אמנותיים בחמשת השנים האחרונות. ת"א שנת 'חוכא ואטלולא ולצנות' - ת"ש 1940. בספר מיטב בדיחותיו וסטירותיו המקוריות של ח. שלמוני. מרבית הספר פורסם בעתוניו הסטירים: המקלחת, הלוליון, תשליך ועוד, שהופיעו בשנת תרצ"ה- תרצ"ח, והיתר בעיתונות היומיומית בארץ ישראל. 152 עמ'. 

2. בחזית ובעורף מאת אריה נבון. הוצאת 'עם עובד' ת"א תש"ה 1945. עשרות קריקטורות שלוקטו מעל דפי העתון "דבר" בין השנים 1939-1944. אריה נבון [גליגמן- 1901-1996] נחשב לקרקטוריסט הראשון ביישוב, עבד בעיתון "דבר" למעלה משלושים שנה [עד שנת 1964]. לא חשש ללעוג בציוריו למנהיגי מדינות עוינות ובראשם לגרמניה הנאצית. אחדות מהקריקטורות שלו בימי המנדט נפסלו על ידי הצנזורה הבריטית, ואחת הובילה לסגירה של העיתון למשך שבוע. [2] 100 [3] דף.

3.יהיה טוב! מאת יוסף בס. הוצאת 'הדור' ת"א 1955. הקדמה מאת יעקב הורוביץ. ספר ובו מאות קריקטורות פרי עטו של יוסף בס [1908-1995]. בס היה לקריקטוריסט הקבוע של עתון 'הארץ' משנות ה 40 למעלה מ 30 שנה. הנושאים בהם עסק היו מלחמת העולם השניה, השואה, תקופת המאבק בבריטים ומלחמת העצמאות. סגנונו היה בקו דק ועדין, והיטיב לצייר דיוקנאות. יצר עשרות קריקטורות של דוד בן גוריון שאופיינו בקו בקורתי אך אוהד, הן לוקטו בספרו "הזקן והעם" שהופיע בשנת 1961. 

 4-5."צחוק לכל..." גליונות מס'5 ו- 9. גליון סאטירי ובו קריקטורות, בידור, ובדיחות. הגליון ראה אור בין השנים 1957-1960 בעריכת ראובן אישון [אפלויג], ועורכים נוספים.

גדלים ומצבים שונים, כללית מצב טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות