Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $80
הערכה $150 - $200

'פואימה מצוירת' מאת שניאור זלקינד עם עשרה ציורים מאת הרמן שטרוק. הוצאת 'הספר'. ברלין תרפ"ג 1923.

נדפס על נייר כפול ומשובח. עותק חתום. וממוספר מס' 1658 מתוך 1700 עותקים שיצאו לאור.

חרוזים בששה פרקים אודות העיר וילנה היהודית ההיסטורית, מלווים ב 10 ציורי נושא מאת האומן הרמן שטרוק [1876-1944].

33 עמ'. 26 ס"מ. 

כריכת בד מקורית. קרעים בשדרה. דפים מוכתמים [בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים].

מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
אמנות יהודית