Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $200 - $300
נמכר ב $232
כולל עמלת קונה

17 חוברות תערוכה של בית הנכות הלאומי בצלאל. מרביתן משנות ה 50-60.

1. תערוכת אמנות שמושית בישראל. מאי 1952.

2. "הגדת יהודה". הגדת פסח אשכנזית מצויירת בכתב יד בת המאה ה 15 בבית הנכות הלאומי בצלאל בירושלים. תשט"ו 1955.

3. מאוריצי גוטליב, תערוכת זכרון במלאת מאה שנה להולדתו. פברואר-מרץ 1956.

4. מתנות ידידי המוזיאונים מאנגליה. פברואר 1959.

5. ציור ופיסול נורבגי. תערוכה מושאלת על ידי ממשלת נורבגיה. 1959.

6. רישומים מאוסף פודור אמשטרדם, בצלאל ירושלים 1960.

7. אדוארד מונק. תחריטים, הדפסי אבן, חתוכי עץ. תערוכת השאלה מנורבגיה, בצלאל. 1960.

8. דיוקנאות. קובץ ציורים ורשומים מאוסף בית הנכות בצלאל. ינואר 1960.

9. מנורות חנוכה מאוסף ד"ר א. טיכו. כסלו-טבת תשכ"א 1961.

10. עלוןן בית הנכות הלאומי בצלאל ירושלים. אביב תשכ"א 1961.

11. אמנים יווניים בני זמננו. בצלאל. 1962.

12. מבחר של רכישות חדשות. בית הנכות הלאומי בצלאל 1962-1963.

13. 1964-1906- בית הנכות הלאומי בצלאל: מבט לאחור. חוברת  תערוכה אוקטובר 1964.

14. אמנות המזרח הרחוק באוסף יעקב פינס. 1964.

15. תערוכת זכרון להיינריך פויכטונגר, אלול תשכ"ד 1964 [מסדרת "תערוכות אמנות יהודית בבית הנכות הלאומי בצלאל].

16. הנס הרטונג, אנה אוה ברגמן, טרי הס. קטלוג תערוכת בצלאל, שהוצגה במוזאון ת"א.

17. אקדמיה לאמנות ועיצוב, בצלאל ירושלים. המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית. קטלוג בוגרים 2006.

 גדלים ומצבים שונים.

קטגוריה
בצלאל