Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $200
הערכה $400 - $600
נמכר ב $342
כולל עמלת קונה

ארבעה ביטאונים חשובים ולא ידועים של הסתדרות הנוער הציוני. שנות ה 30 וה 40.

* אבוקה. הסתדרות הנוער הציוני. ת"א. א' אייר תרצ"ט 1939. עלון מס' 1. הדפסת סטנסיל. בדבר המערכת נכתב: "בזמן האחרון החל להיות מורגש חסר העתון בו יוכלו החברים להביע ולהעלות על הנייר את דעותיהם ומחשבותיהם... והוחלט על הוצאת עתון "אבוקה"... באבוקתנו רוצים אנו להראות לנוער הרחב כי ישנה עוד דרך אשר טרם הכירוה...". העלון מתאר את קורות התנועה ברחבי הארץ, הרהורים באשר לצורת הבטאון בעתיד, יחס התנועה לספורט, תפקיד הנוער באומה ועוד. איננו מופיע בספריה הלאומית. 20 עמ'. 22 ס"מ. שער מעטפת מאויר. 

* עלון קן חדרה להסתדרות "הנוער הציוני בארץ ישראל" מנחם-אב תש"ד 1944. עלון מס' 1. הדפסת סטנסיל. האלון הראשון שראה אור במסגרת הקבוצה. "קבוצת היסוד אורגנה. אמהם קטנה היא עדיין, אולם העתיד מובטח לה. מעתה בטוחים אנו בנצחון". בבטאון התייחסות לתקומת הישוב "החלום הפך למציאות", מטרות העתון שיוצא זה עתה לראשונה, שנה למרד גטו ורשה, פינה לעולים ועוד. איננו מופיע בספריה הלאומית. [1] 20 עמ'. 21x17 ס"מ.

* משואות. בטאון פנימי של גדוד חשמונאים בהוצאת הסתדרות הנוער הציוני, קן ת"א, תש"ו 1946. הדפסת סטנסיל. בחוברת הרהורים באשר ליחס התנועה לדת, הסיכוי לעצמאות מדינית, פילוגים בתוך התנועה, לוח זכרון ועוד. איננה מופיעה בספריה הלאומית. 30 עמ'. 21X17 ס"מ. שער מעטפת.

* הנוער הציוני. עלון חברות הנוער העולה. בטאון מס' 5. בהוצאת "הנוער הציוני- המזכירות העליונה". כסליו תש"ט 1949. עלון שהופץ תחת הסיווג 'פנימי לא למכירה'. בעלון סקירה אודות המתרחש במסגרת התנועה, נצנים משוחררת [לאחר כיבושו מחדש של הישוב ניצנים בידי צה"ל ב 1949], על גרעיני ההתיישבות במוסדות ועוד. בספריה הלאומית מופיעים גלויונות משנת תש"ח ומתשי"ב ואילך. הגליון שלפנינו איננו מופיע בספריה הלאומית. 15 עמ'. 24 ס"מ.

גדלים ומצבים שונים.

קטגוריה
מסמכים היסטוריים