Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $200 - $300
נמכר ב $171
כולל עמלת קונה

גליון עיתון "הבקר" מתאריך: 26 בנובמבר 1947,המודיע על חלוקת הארץ והקמת מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל.

"התכנית לחלוקת ארץ ישראל והקמת מדינה יהודית נתקבלה אמש בישיבת הועדה הארצישראלית בלייקסאכסס ברוב פשוט של 25 קולות נגד 13..." בגליון סיקור נרחב אודות ההחלטה ומשמעותה ההיסטורית.

את התכנית הציעה ועדת אונסקו"פ מטעם האו"ם והיא התקבלה שלשה ימים לאחר מכן ברוב קולות בעצרת הכללית של האו"ם ב 29 לנובמבר 1947, ונודעה בשם החלטה מספר 181. ההחלטה נתנה לראשונה תאריך יעד להקמת מדינה יהודית, ואפשרה עליה חוקית לשערי הארץ.

נייר חום. סימני קיפול. מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות