Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $200 - $400

14 כרטיסי למוד לילדים מסדרת "כלי גינה" מאת מרים ארנון הוצאת חברת אמנות ת"א.

הכרטיסים צוירו בידי יוחנה זקס. מעטפת מקורית. מופיעים ארבעה כרטיסי ציורים [של כלי הגינה] ועשר כרטיסים עם כיתוב מנוקד של שמות כלי הגינה, ועוד.

יתכן וחסרים כרטיסים. איננו מופיע בספריה הלאומית.

גודל הכרטיס: 10x14 ס"מ.

קרעים במעטפת. הכרטיסים במצב טוב.

קטגוריה
תוי ספר, אמצעי תשלום ופרטי נייר