Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $200
הערכה $300 - $400

אגדה כתובה בידי ח. נ. ביאליק, ציורים מאת י. אפטר בהשפעת א. מ. ליליאן.

סיפור אודות שני תלמידי חכמים אשר יצאו לחפש את מערת דוד המלך בעקבות לחש שנמסר להם על ידי התגלות ישיש בחלום, שלבסוף נתגלה כאליהו הנביא.

19 עמ'. 18x24 ס"מ. 

כתמי זמן, חסרון קל בפינה שמאלית עליונה בשני הדפים הראשונים.

מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
אמנות יהודית