Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $150
הערכה $300 - $600

שמונה ספרי למוד קריאה לילדים עם ציורים. גרמניה, ארצות הברית, וישראל.

* לשון למודים. ספר להוראת שפת עבר העתיקה מאת הרב דניאל פנק, הוצאת המחבר. ברלין תרפ"א.  1921.

* ראשית דעת שפת עבר. למוד הקריאה העברית ע"פ השיטה הקולית עם ציורים ותפלות מאת מ. קרינסקי, ניו יורק 1935.

* ספרי הראשון. ספר קריאה לשנת הלימודים הראשונה ערוך ע"י פ. אוירבך ואנדה פינקרפלד מצויר בידי ח. גליקסברג, הוצאת 'דביר' ת"א תש"ג 1943.

* אלף בית. הציורים מאת צבי מלבנצ'יק, החרוזים מאת אפרים. הוצאת מצפה, ת"א תש"ד 1944. קישקושים רבים, מצב בינוני-גרוע.

* עברית לבוגרים מתחילים על יסוד שיטה חדשה, הוצאת סיני ת"א תש"י 1949.

* המתחיל, כתבו ב. ומ. רכבי, צייר יוסף נוגה, הוצאת עם עובד- מסלות, ת"א 1945.

* אלף בית, מאת שלמה ס. ציירה אלישבע נדל, הוצאת בנימין ברלוי. שנות ה 50.

* דפדפת לכיתה א', דפים לקריאה, לצביעה ולמשחק ערוכים בידי איל - חבר מורים, ציורים מאת צלה בינדר, הוצאת דביר וספר ת"א תשט"ז 1956.

 גדלים ומצבים שונים.

קטגוריה
ספרי ילדים