Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $150 - $200
נמכר ב $122
כולל עמלת קונה

* כתובה מצוירת על קלף, אמשטרדם תרכ"ח 1868. צביעה ידנית בצבעי זהב, וצבעים נוספים. החתן: יעקב קאפיל. הכלה: יטכא בת רבי בנימין וואלף. חתימות העדים בכתב אשכנזי מסולסל. גודל: 31X20 ס"מ.

* כתובה מודפסת על נייר עם מילואים וצביעה ידנית, אמשטרדם תרצ"ה 1935. החתן: יעקב בן רבי שמעון, הכלה: שרה בת רבי אברהם הכהן. גודל: 24X22 ס"מ.

הכתובות מוצמדות למצע קשיח לשמירה. מצב טוב. 

קטגוריה
כתובות