Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $200 - $300

12 דפים ללמוד מלאכת יד הוצאת "בצלאל החדש", ירושלים 1945.

הדפים מחולקים לדפי אותיות ודפי רקמה. בדפי האותיות כתב "קורסיבה", כתב אשכנזי, כתב קולמוס, סמני פיסוק וספרות. דפי הרקמה נעשו על פי הרקמות המקוריות ששכנו בבית הנכות הלאומי בצלאל בירושלים, בהם רקמות מיהודי תימן, פרס, בוכרה. ועוד. ציור הדוגמאות, הכתב והליטוגרפיה צוירו בידי דורה שפיצר.

אלו הדפים הראשונים בסדרה שהוציא לאור בית הספר "בצלאל החדש" במלאת עשר שנים לקיומו. היוזמה להוציאם לאור באה בעקבות פניה מטעם ההסתדרות העולמית לנשים ויצ"ו לבית הספר בבקשה להוציא בצורה מסודרת דפים ללימוד הריקמה. בית הספר נאות לבקשה והוציאם לאור במתכנת שלפנינו.

גודל: 33x23 ס"מ. מעטפת מקורית. קרעים קלים במעטפת, כתמים. דפי הרקמה במצב טוב מאד.

קטגוריה
בצלאל