Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $150
הערכה $300 - $600
נמכר ב $317
כולל עמלת קונה

שני פרסומים שיצאו לאור בדרום אמריקה.

* הגדה של פסח עם תרגום ספרדית ומעט אידיש, ללא שם מו"ל ומדפיס. איורים בסגנון פשוט. הודפסה בדרום אמריקה. בדפי ההגדה משולבים שירים מקוריים שאינם מופיעים בהגדה המסורתית ["הבה ונפצח מזמור צרור המור לי...דומם שטה תיבה קטנה על היאור הזך...מהר משה צוה פרעה שלח נא את עמי מצות הא-ל אמור נא לו...אל כבד הלב הרע צו לו בשמי..על השולחן מצה על השולחן גם יין, נברך על היין ועל המצה..." ועוד.], כמו"כ מופיעה מפת ארץ ישראל עם נקודות ציון של מסעות בני ישראל ממצרים לארץ, ועוד. נדיר. אינו רשום ברשומות הביבליוגרפיות, ואיננו מופיע בספריה הלאומית.

12, [2] דף. לא כרוך.

* lekesheiafutso. חיבור בספרדית אודות חג הפסח והמועדים. הודפס בסטנסיל בהדפסה מקומית. ללא שום מו"ל ומדפיס. [6] דף, איורים. 

שני החיבורים אינם מופיעים בספריה הלאומית.

קטגוריה
הגדות קיבוציות ולא מסורתיות