Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $150 - $200

30 קלפי משחק אמנותיים בעיצוב זאב רבן. הוצאת ליאון [LION PLAYING CARDS].

הקלפים מתארים דמויות תנכיו"ת, ביניהן: מלכת שבא, אבשלום, אסתר, שאול, בת שבע, יהודית, אחשורוש, שלמה המלך, אשמדאי ועוד. בסה"כ עיצב רבן שלש סדרות קלפים, כפי הנראה הסדרה שלפנינו היא השניה שעיצב. [מופיעים כמה עשרות קלפי משחק רגילים ללא איורים].

9x6 ס"מ. קופסה מקורית.

מצב טוב מאד.

קטגוריה
תוי ספר, אמצעי תשלום ופרטי נייר