Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $400 - $600
נמכר ב $1,098
כולל עמלת קונה

גליון מס' 1 של עתון רשמי, דפוס הפועל הצעיר, תל-אביב 14/5/1948. נדפס מטעם הממשלה הזמנית.

בגיליון הודפסו ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, הנימוקים ההיסטורים להצדקת קיומה כמדינה, ועקרונות היסוד של המדינה. בעמ' 4 הודפס מנשר מטעם מועצת המדינה הזמנית באשר לסמכויות המדינה, וביטול הספר הלבן.

4 עמ', 32 ס"מ.

מעט קרעים בשוליים משוקמים בשיקום מקצועי.

מצב טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות