Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $400
הערכה $600 - $800
נמכר ב $488
כולל עמלת קונה

הגדה של פסח. קבוץ ע"ש לוחמי הגיטאות, נוה-יער, סמריה. [עורך: יחזקאל רבן]. תש"ט [1949]. עברית ויידיש. הגדה לא מסורתית, עם איורים.

 ההגדה הראשונה של קיבוץ לוחמי הגטאות. נדפסה חודשים ספורים לאחר שעלה על הקרקע, על אדמות הסמוכות למחנה הצבאי הבריטי סמריה ,Sumeiriya  ובאדמות הכפר א-סמריה. "נוה-יער" הוא שמו הקודם של מושב "אלוני אבא".

ההגדה כוללת טקסטים מקוריים רבים העוסקים בשואת יהודי אירופה בכלל, ויהדות פולין בפרט: "לשוא כל תחבולה. הם נחפשו, הם נמצאו כולם, השיגתם היד בעמקי מרתף של מילא, בעליות הגג, באבק אצטבאות, בתוך גלי אשפות... רבים ממנו במקום נורו, ואחרים לוקחו למות בדרכים הזועפות... צאו כולכם מתוך טרבלינקה, מאושוונצים, מסוביבור... "
תיאורים של המרד בגטו ורשה (שהתרחש בפסח תש"ג): "בליל פסח זה קמו ארבעים אלף גבורי חיל ועלו גגות בוארשה העיר, ומרתפים עמוקים ירדו, עמוסים לעייפה רובים, אקדחים סכינים ופגיונות... לקריאת המרד הרועמת...", וטקסטים ושירים בנושא תקומת מדינת ישראל. בעמודים 17, 22-23 מופיעים טקטסים באידיש. נדיר למצוא טקסטים באידיש בהגדות קיבוציות.

שער המעטפת נושא איור מרשים בדמות נרות דולקים ומצות פסח וברקע אשה השוברת חומה- איור המבטא את הרצון העז לחוג את חג החירות מחוץ לחומות הגטו.

 איננה מופיעה ברשימת שטיינר, ברשימתו מופיעה הגדה אחרת של קיבוץ זה משנת תשי"ד.

 [1] שער מעטפת, 36 עמ', 21 ס"מ.

עמוד השער חתוך בחלקו התחתון באורך 2 ס"מ, ללא פגיעת טקסט.

 מצב טוב. 

קטגוריה
הגדות קיבוציות ולא מסורתיות