Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $200 - $400
נמכר ב $610
כולל עמלת קונה

תשעה כרוזים ומנשרים שונים אשר הודפסו בראשית שנות ה 40 נגד תקנות "הספר הלבן" אשר עסקו בהגבלת ההתיישבות היהודית בארץ ישראל.

מופיעות כרזות נגד עיתונים עבריים אשר נמנעו מלפרסם את גילוי הדעת של הועד הלאומי נגד הספר הלבן, כרזות נגד מדיניות הבריטים ["הממשלה האנגלית לא תוכל לייסר אותנו בארץ הזאת על ידי פגיעה גזעית..."], כרזות חריפות נגד הספר הלבן: "הישוב יהיה מוכן לכל קרבן שידרש לבטול גזירת הרשע. יהיו נא בטוחים שלטונות הארץ שאין כל סיכוי לשקט ולשלום כל זמן שיגשימו את מדיניות הספר הלבן...", כרוזים המכריזים על הפגנות מחאה של הציבור היהודי בירושלים.

ע"ג מרבית הכרזות מופיעה שנת ההדפסה 1940. מרבית הכרזות כתובות עברית. מופיעות שתי כרזות באנגלית. 

גודל: כרזה אחת גדולה 41X22 ס"מ, והיתר מנשרים וכרוזים בגודל ממוצע: 24x16 ס"מ.

מצב טוב.

קטגוריה
כרזות פוסטרים ותחריטים