Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $200 - $300
נמכר ב $220
כולל עמלת קונה

תצפית. לציונות חלוצית- לסוציאליזם לוחם- לאחוות עמים. בטאון פנימי של קבוצת השומר הצעיר, הדפסת סטנסיל עם איורים.

לצד טקסטים בעלי אופי חלוצי המסכמים את הצלחות היישוב העברי בארץ ותכניות פעולה עתידיות, מופיעים מספר טורים שנכתבו בידי גולי קפריסין במחנות המעצר ["קשים הם חיינו במחנות קפריסין. סכנות לעשרות ולמאות אורבות לנו על כל צעד ושעל ופורשים רשת לרגלינו... יותר ויותר מעיקים עלינו חיי הכלא, חיי הגירוש. הם הפכו למשא כבר שאין לשאתו עוד...ממצבנו בתור אסירים ודוקא באי קפריסין- נובע, שאסור לנו לנקוט בפעולות שיתנו לבריטים את האמתלה לתגובה בנשק..."], כמו"כ מופיעות תכניות פעולה של "הועד למען גולי קפריסין", ועוד.

פרסום נדיר, שאיננו מופיע בספריה הלאומית.

11 דף כתובים מצדם האחד. 31 ס"מ. 

מצב טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות