Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $500
הערכה $600 - $900
נמכר ב $610
כולל עמלת קונה

תורה אור, ח"א מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי, בראשית ושמות,זיטאמיר תרכ"ב, דפוס השותפים רבי חנינא ליפא, ורבי יהושע העשיל נכדי הרב מסלאוויטא. כרוך עם הספר "הוספות לספר תורה אור" מהנ"ל, זיטאמיר תרכ"ב- מהדורה ראשונה של ההוספות.

שער נפרד להוספות. השער של תורה נדפס בחלקו בדיו אדומה. עותק נאה מאד עם שוליים רחבים. סטפנסקי חסידות 612.

קב, כד דף. 28x21 ס"מ.

כריכה חדשה נאה, עם כיתוב בהזהבה בשדרה. כתמים. 

מצב בינוני-טוב. 

קטגוריה
דפוסי סלאוויטא וזיטאמיר