Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $200 - $400
נמכר ב $317
כולל עמלת קונה

ספר ערוגת הבשם, בחכמת הדקדוק ולשון הקודש, מאת רבי שמואל ארקיוולטי. ונציה, שס"ב [1602]. דפוס זואן דגארה. מהדורה ראשונה.

שער נאה בסגנון הרנסנס. טבלאות רבות להוראת הדקדוק העברי על פי הטיות הפועל. בדף קיג תרשים "גלגל החוזר" ותרשימים נוספים.

 קיט ,[2] דף. 20 ס"מ. כריכה חדשה עם הטבעה נאה וכיתוב מוזהב. כתמים, מעט נקבי עש בשלוש הדפים האחרונים בלבד.

מצב טוב-בינוני. 

קטגוריה
ספרי קודש