מכירה פומבית מספר 102

ספרי קודש, חסידות, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמו"רים, ארץ ישראל וציונות, אמריקנה,יודאיקה ופרופ' אלברט אינשטיין

24 אוקטובר 2017
פתיחה $500
הערכה $700 - $800
נמכר ב $610
כולל עמלת קונה

שני חיבורים מאת הרה"ק רבי פנחס הלוי הורוויץ, אב"ד פרנקפורט דמיין, בעל ספר הפלאה ופנים יפות.

1] נתיבות לשבת. חידושים על שלחן ערוך אבן העזר, סימנים א-כד, והוא חלק ראשון מספר 'שבת אחים' שחיבר רבי פנחס הלוי יחד עם אחיו הרה"ק רבי שמעלקא מניקלשבורג, ונספח לספר ההפלאה. למברג, תקצ"ז [1837].
מפרט: [3], מח דף, 32 ס"מ. מהדורה ראשונה. סטפנסקי חסידות, 398.
מאפיינים ייחודיים: עם הסכמות תלמידו הגדול בעל החתם סופר והסכמת בעל "ישועות יעקב".
בשער חותמו של הגאון הנודע רבי יום טוב ליפמן הכהן, אב"ד מיר, מגדולי גאוני ליטא, בעל מלבושי יום טוב.

נדפס ונכרך עם כרוך עם:

2] שו"ת גבעת פנחס. שאלות ותשובות להלכה ולמעשה. מאת רבי פנחס הלוי הורוויץ. למברג, תקצ"ד 1834.
מפרט: [1], מז דף. 32 ס"מ. מהדורה ראשונה. סטפנסקי חסידות 109.
תוכן: בדף האחרון דברי המביא לדפוס נכד המחבר, רבי יצחק הלוי איש הורוויץ מבראד, שהביא את הספר לבית הדפוס.

מצב: שני הספרים במצב טוב מאוד. כריכת חצי עור נאה.

קטגוריה
ספרי חסידות