Winner's Unlimited - מס' 101

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

19 יולי 2017
פתיחה $80
הערכה $120 - $180
נמכר ב $134
כולל עמלת קונה

מסכתות תענית ושקלים בדפוס השותפים רבי דוב בער בן ישראל ורבי דב בער בן פסח, סלאוויטא תקס"ח.

שער נפרד לכל מסכת. דפוס על נייר כחלחל.

תענית; לה דף. שקלים; יג דף.

כריכת עור מקורית עם נקבי עש וקרעים בשדרה. שדרה מנותקת.

נקבי עש- חלקם גדולים במרבית הדפים.

מצב בינוני-גרוע.

קטגוריה
דפוסי סלאוויטא וזיטאמיר