Winner's Unlimited - מס' 101

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

19 יולי 2017
פתיחה $100
הערכה $200 - $400

* מכתב שנשלח מאדם בשם חגי לב ב 1 בספטמבר 1946 ממחנה העצורים סמבל- אסמרה.

במכתב מספר העצור על חילופי משמר במחנה בין הבריטים לסודאנים: "היום קרה במחנה דבר שגרם לכולנו רוגז רב. לפתע בהודעה מוקדמת של שלש שעות, הוחלף המשמר הבריטי במשמר הסודאני הישן שלנו. לפני שבוע, פרצו בעיר אסמרה תיגרות רחוב בין ילידים וצבא סודאני שבהן נהרג סודאני אחד. כנקמה- פרצו מכוניות עם סודאנים מזויינים במכונות יריה לרחובות העיר וסובבו בהם וזרעו סביבם מות. נשחטו ארבעים ילידים. נפצעו ששים ילידים ועשרה אטלקים... עתה שלחו את המשמר הבריטי לשמור בעיר ואלינו הכניסו בתור "שומרים" את גדוד הרוצחים..." במרכז המכתב ישנו חיתוך מלבני של שורה אחת מעשה ידי הצנזורה הבריטית שבדקה את המכתבים בטרם נשלחו לארץ. כמו"כ מבקש הכותב ממשפחתו לשלוח לו למחנה עיתונות יהודית בשפות שונות. [1] דף, 16x20 ס"מ. סימני קיפול. מצב טוב.

* מכתב נוסף מהנ"ל שעה ששהה בבית החולים הצבאי בחרטום לבדיקה רפואית מתאריך 11/6/1945. "סלחו לי על הקצור ועל החפזון במכתב. זה עתה ירדתי מהרכבת אחרי נסיעה מיגעת של יום ולילה דרך של 700 קמ' מדבר...". [1] דף. 12x20 ס"מ. סימני קיפול. מצב טוב.

למכתבים מצורפות המעטפות המקוריות בהן נשלחו [בשתיהן בולי פלשתינה, מעטפה אחת קרועה באמצעה].

מצב טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות