Winner's Unlimited - מס' 101

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

19 יולי 2017
פתיחה $150
הערכה $400 - $800
נמכר ב $183
כולל עמלת קונה

הגדה לא מסורתית. איורים גדולים, חלקם על פני עמ' שלם. הדפסת סטנסיל משוכפל.

בהמשך לטקסטים מקוריים מופיע טקסט מענין תחת הכותרת: "יום בסטרומה מפי אחד שהגיע לארץ" בו מתאר פליט מהאוניה את הדחק והסבל שעבר עליו ועל אחרים באניה: "בארבע חמש התחיל הבקר. על הספון רק גברים בעלי רישיון מיוחד כדי להשיג מעט מים לרחצה. הנשים והילדים נשארו למטה בחדרי השנה ישנו ארבעה אנשים על אצטבא אחת, מאה ועשרים איש בחדר...הילדים היו מקבלים חצי ספל חלב וביסקויט אחד...ענויי הנפש היו גדולים מיום ליום התברר חוסר המוצא כל הזמן היתה משטרה טורקית על האוניה והשוטרים היו נרגשים מאד... " לאחר מכן מופיעים בתי שיר אודות הנעשה על סיפון האניה: "שם אחים שדודים בלי צל, בלי בית, זו פלטה יבשת חרבה, נקלעים כלואים בתבות שיט, נהדפים מכל חופי תקוה..."

סטרומה היתה אוניית מעפילים שנשאה על סיפונה 768 פליטים יהודים שניסו להימלט מרומניה הפשיסטית והוטבעה ביום השחור ע"י צוללת סובייטית. טביעת כל מעפילה ואנשי צוותה למעט אחד היתה לאסון הגדול בתולדות ההעפלה לארץ ישראל ולאחד האסונות הגדולים ביותר בהיקפם של טביעת אניה אזרחית בזמן מלחמת העולם הראשונה. לטקסט שלפנינו חשיבות היסטורית ממדרגה ראשונה שכן על פי הידוע לא שרדו כמעט ניצולים מאותה אניה, ולא ברור כיצד הגיע התיאור החי על הנעשה על סיפונה של האוניה למדפיסי ההגדה.

כמו"כ מופיעים טקסטים אודות השואה: "השתא, אשר לא פרעה אחד קם עלינו לכלותנו על אחת כמה וכמה. השתא יותר מבכל הדורות עולה קול נאקת העם בענותו. מתוך אש מכלה המחריבה בכל רחבי תבל בוקעת זקעתו לפדות... המונות המונות חלכאים ונדכאים עובדים בפרך, שוחרים בקוצר רוח לגאולה...", ועוד.

[1] ל' דף. 22 ס"מ. דפים כפולים. קמטים וקרעים בשולי הכריכה הקדמית והאחורית.

גוף ההגדה במצב טוב.

קטגוריה
הגדות קיבוציות ולא מסורתיות