Winner's Unlimited - מס' 101

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

19 יולי 2017
פתיחה $200
הערכה $300 - $500
נמכר ב $390
כולל עמלת קונה

שבעה פרטי דפוס נדירים מהמכביה הראשונה, ארץ ישראל תרצ"ב.

* תוכניה של נשף קבלת פני המכבים באולם בית העם- כ' אדר ב' תרצ"ב 28/3/1932 יצא לאור מטעם עירית ת"א לכבוד המכביה הראשונה. [בתכניה: דברי ראש העיר מאיר דיזינגוף, הופעה של תאטרון הבימה, קטעי שירה ועוד].

* חוברת שירים שהוקדשה לזכרו של אלימלך קופרשטיין שנפטר בכ"ח אב תרצ"א ולא זכה לחזות במכביה הראשונה.

* חוברת 'מכביה ראשונה' ארץ ישראל תרצ"ב בהוצאת הסתדרות עולמית להתעמלות וספורט 'מכבי'. כוללת תכנית התחרות, רשימת שמות המתחרים, מועצת השופטים ועוד. 16, 8 עמ'. התכניה בעברית, גרמנית ובאנגלית. 'רשימת המתחרים באטלטיקה קלה'- רק בעברית. במעטפת השמאלית שער נוסף באנגלית ובגרמנית.

* כרוז 'הזהרות היגייניות' למכביה הראשונה תרצ"ב. כולל הוראות בעברית ובגרמנית ["למעט בשתיה, לא לשתות מים הבאים ממקור לא ידוע, לא לקנות בשוק פירות, מחשש למחלת בילהרציה אסור להתרחץ בירקון ובברכות בפתח תקוה וראשון לציון. ועוד.]

* חוברת "מכביה תרצ"ב" . יצאה לאור לרגל המכביה הראשונה. כוללת שמות הנשיאים, המועצה, ההנהלה, הוועדות השונות, תצלומים, פרוסומות, מאמרים אודות המכבים והמכביה הראשונה, תכנית הפעולות ועוד. שער מאויר. איננה מופיעה בספריה הלאומית.

* מכתב חוזר מס' 10 [שבט תרצ"ב 1932] מטעם מזכירות המכביה. כולל ידיעות נחוצות אודות המוסדות המודיעים על השתתפותם במכביה, תלבושת 'מכבי', כתובת להשיג סמלי המכביה, כובעי המכביה ועוד.

* מכתב חוזר מס' 19 [אדר תרצ"ב 1932]. כולל דיווח על שלוחי מכבי מקהיר, שמות אורחים חדשים, פרטים אודות כרטיסי הכניסה, פרטים אודות נעלים שהוכנו במיוחד למשתתפי המכביה הראשונה ועוד.

גדלים ומצבים שונים, כללית מצב טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות