Winner's Unlimited - מס' 101

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

19 יולי 2017
פתיחה $100
הערכה $200 - $400

'אל המוני הישוב!' 'נלחם נגד הגיוס!" כרוז מעניין הקורא לבני הישוב היהודי שלא לשתף פעולה עם גיוס החובה של הצבא הבריטי. 10 במאי 1941.

"...כי המגוייסים אשר נפלו בקרב, או נשבו, ואלו אשר שוכבים בבתי חולים משרתים את האימפריליזם הבריטי, אך לא את אינטרס הישוב היהודי ובטחונו. בכוחו של ציבור הפועלים לסכל את גיוס הכפיה... הבו הנהגה לישוב שתלך בראש מלחמתו ללחם, בטחון, ויחסי שלום עם הערבי!... נלחם נגד אמצעי הכפייה של המגייסים! נלחם למען מקלטים, פינוי ערים מילדים, ובנין בתי חולים! נלחם נגד ההסתה בערבים! נלחם נגד ההרעבה, נלחם נגד הגיוס!".

נדיר. איננו מופיע בספריה הלאומית.

גודל: 33x23. הדפסת סטנסיל.

סימני קיפול. מעט כתמים. מצב טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות