Winner's Unlimited - מס' 101

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

19 יולי 2017
פתיחה $150
הערכה $300 - $600
נמכר ב $183
כולל עמלת קונה

חמשה תחריטים בהם נראים הכהן הגדול בהדלקת המנורה, כהנים נוטלים ידיהם מן הכיור שבמשכן, הכהן הגדול עם המחתה בין מזבח הנחושת והכרובים, כהן גדול עם החושן לצוארו ולידו שמש כהן הדיוט, ומנורת המקדש.

גודל ממוצע: 20x16 ס"מ. פרט לתחריט המנורה: 33x24 ס"מ [מופיע משני צדי הדף].

מצבים שונים. מעט כתמים. כללית מצב טוב.

קטגוריה
כרזות פוסטרים ותחריטים