Winner's Unlimited - מס' 101

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

19 יולי 2017
פתיחה $150
הערכה $300 - $600

שבעה תחריטים של סצינות מן התורה.

עקידת יצחק, גירוש הגר, מגדל בבל, אברהם ושרה יורדים מצרימה, בני ישראל במדבר נושאים את ארון העדות, תפיסת מקושש העצים, המרגלים עם אשכול הענבים באים לפני משה ואהרון.

[4] דף. ששה תחריטים מופיעים כל זוג משני צידי הדף.

תחריט גדול [המרגלים]: 35x22 ס"מ. היתר בגודל 14x20 ס"מ.

מעט כתמים, קרעים בשולים. מצב טוב.

קטגוריה
כרזות פוסטרים ותחריטים