מכירה פומבית מספר 102

ספרי קודש, חסידות, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמו"רים, ארץ ישראל וציונות, אמריקנה,יודאיקה ופרופ' אלברט אינשטיין

24 אוקטובר 2017
פתיחה $200
הערכה $300 - $500

סיכומי תורות אדמו"רי בית רוזין ומכתב [7].

* מאמר של האדמו"ר רבי ישראל מטשורטקוב לשבת חנוכה תרס"ב. מאמר דומה הודפס בשנת תרס"א בכתביו, אך לא נדפס מאמר זה לשנת תרס"ב.
* מאמר לפרשת ניצבים וילך, שנת תרס"ד. הודפס בשינוי לשון בגנזי ישראל לרבי ישראל מטשורטקוב.
* דף ובו שמועות המופיעות חלקית ובשינוי לשון בגנזי ישראל לרבי ישראל מטשורטקוב, ויגש, תרע"ט. בהמשך מופיע שם מכתב לרבי ישראל רפופורט אליו צורף תשלום "שלשה רו"כ מאדמו"ר שליט"א תמור' הס' הק' [=הספר הקדוש] אשר לא יערכנו זהב".
* תורה לפרשת ויגש, מכתב יד רבי ישראל רפופורט שערך את שמועותיו של רבי ישראל מטשורטקוב. נמצא חלקית ובשינוי לשון בגנזי ישראל, ויגש תרנ"ח.
* תורה שאמר האדמו"ר כשבא מקייב. הודפס בשינוי לשון בספר 'עירין קדישין' דף יח לרבי ישראל מרוזין ובנו רבי אברהם יעקב מסדיגורה.
* מאמר לפרשת יתרו "מכ"ק אדמור שליט"א". לא נדפס, אך ניתן למצוא רעיונות מקבילים אמל אדמו"רי רוזין.
* מכתב ברכת האדמו"ר לרבי סנדור, להצלחת בנו השו"ב המופלג ביראת שמים אברהם יעקב. תרפ"ו. "אדמו"ר ציס"ע שליט"א בירך אותו ... והצלחה במלאכת השו"ב ונ"ח [=השחיטה ובבדיקה וניקור חלבים] ושלא יכשל ח"ו ולהנצל מכל מכשול בעניני השו"ב ושלא יוכל שום אדם להרע לו ח"ו. ד' יצליח אותו שיהיו לו פרנסה בריוח בלי שום רדיפות ועיכובים ח"ו. ויזכה לבשר בקודש אך בש"ט [בשורות טובות] ישועות והצלחות".

מצב: כתמי זמן, סימני קיפול, מצבים שונים, בינוני-טוב.

קטגוריה
ספרי חסידות