Winner's Unlimited - מס' 101

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

19 יולי 2017
פתיחה $120
הערכה $250 - $450
נמכר ב $220
כולל עמלת קונה

מדרש תלפיות - מאמרי חז"ל, מדרשים נדירים, ביאורים ופירושים מסודרים בערכים על פי הא"ב עם הערות המחבר, מאת רבי אליהו הכהן האתמרי מאזמיר. זיטאמיר תר"כ. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא.

נדפס בדפוס השותפים רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. בעמוד שאחרי השער רשום בעלים: "שייך לאדמו"ר הקדוש כו'". וכן בדף קס.

328 עמ'. 26 ס"מ.

כריכה ישנה. מעט כתמי זמן. שדרה מנותקת. דפים מנותקים.

מצב בינוני.

קטגוריה
דפוסי סלאוויטא וזיטאמיר