Winner's Unlimited - מס' 101

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

19 יולי 2017
פתיחה $70
הערכה $150 - $300
נמכר ב $98
כולל עמלת קונה

קבלה כתובה וחתומה בחתימת ידו של הצדיק המקובל רבי אברהם פיש.

הצדיק רבי אברהם יחיאל פיש [נפטר י"ג אלול תשנ"ח]. תלמיד ה"סנדלר הקדוש" ממקובלי תל אביב הנסתרים, שהתגלה בסוף ימיו בהוראת הבבא סאלי, והיה מוקד לעליה לרגל לרבים. נודע גם כבעל מופת וכונה על שם המקצוע בו עסק "הרצף הקדוש".

[1] דף נייר 11x14 ס"מ.

סימני קיפול, חורי תיוק, כתמים.

מצב טוב.

קטגוריה
מכתבים וספרים מיוחסים לאדמורי"ם