Winner's Unlimited - מס' 101

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

19 יולי 2017
פתיחה $150
הערכה $300 - $400
נמכר ב $183
כולל עמלת קונה

חמשה תחריטים של פנים בתי כנסת שונים בשעת התפילה. אירופה, המאה ה 19. התחריטים מתארים את הגבהת התורה, הוצאת ספר תורה מההיכל, בשעת דרשת הרב ועוד. בכל תחריט מופיעים קהל המתפללים בתלבושת האופינית לאותה הארץ.

* בית הכנסת הגדול בפריז 1868. חתום בלוח 18X13 .D. LANCELU ס"מ.

* בית הכנסת NUOVO באטליה 16x18 ס"מ. חתום בלוח.

* בית הכנסת בלונדון. 24x16 ס"מ.

* בית הכנסת בפריז 1869. תחריט חתום בלוח 34x24 BARBANJ ס"מ.

* בית הכנסת בבורדו BORDEAUX בצרפת. 1864. חתום בלוח: POEVENS 23x16 ס"מ.

תחריטים מוצמדים ללוח לשמירה. מצב טוב מאד.

קטגוריה
כרזות פוסטרים ותחריטים