Winner's Unlimited - מס' 101

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

19 יולי 2017
פתיחה $50
הערכה $100 - $200
נמכר ב $61
כולל עמלת קונה

אות הוקרה אשר ניתן לרב יהודה שולמן מאת סגן אלוף יצחק גלפרין ראש ענף אישות וקבורה בצה"ל חתום בחתימת ידו, אודות פעולותיו במסגרת השבת ופינוי עצמות מעפילי קפריסין מקבריהם בנכר. הדפסת סטנסיל.

"עם שובנו ארצה לאחר גמר תפקידנו לפנות את עצמות מעפילי קפריסין מקבריהם בנכר ולבצע העברתן לארץ, הנני מרגיש הצורך להביע לך מספר מילים. שהית יחד עם יתר חברי המשלחת בקפריסין כשבועיים. שבועיים של מאמץ מיוחד ולחץ בלתי פוסק, כדי למלא אחר צו ממשלת ישראל לפרוע את החוב הקדוש למעפילים, אשר לא זכו להגיע לחופי הארץ בעצם חייהם...". בתוך הדברים הוא מודה לו על כך שטיפל בכל הבעיות ההלכתיות כראוי, ומשבח את פועלם של אנשי חברה' קדישא אודות עבודתם שנעשתה בחרדת קודש. בשולי המכתב חתימת ידו של גלפרין.

[1] דף נייר רשמי של המטכ"ל. 32x21 ס"מ.

קרעים וכפלים בשולים תחתונות, סמני קיפול.

מצב טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות