Winner's Unlimited - מס' 101

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

19 יולי 2017
פתיחה $50
הערכה $100 - $200

פרטי נייר שונים של חייל יהודי בשם צבי הורנשטיין סביב שירותו הצבאי במלחמת השחרור.

* 22 תצלומים של הורנשטיין בזמן מלחמת השחרור. חלק מן התצלומים מתקופות מאוחרות יותר או מוקדמות בהיותו נער.

* תעודת זהות ופספורט שלו. תעודות שונות של מחלקות בהן שירת. קורות חייו בכתב ידו תוך תיאור חי של המעבר מחגיגות קום המדינה בתש"ח אל היציאה לקרב בחזיתות השונות.

סה"כ 28 פרטי נייר.

גדלים ומצבים שונים.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות