Winner's Unlimited - מס' 101

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

19 יולי 2017
פתיחה $120
הערכה $300 - $400

משניות סדר קדשים ווילהרמרשדארף תפ"ה 1725. בדף ה' רשום בעלים: "הק' נפתלי הירץ ויזל" ומספר דפים עם הגהות בכתב ידו.

נפתלי הירץ ויזל [תפ"ו-תקס"ה 1725-1805], דמות מעניינת שנויה במחלוקת של בלשן ומשורר עברי, נחשב לאחד מאבות תנועת ההשכלה. חיבורו "דברי שלום ואמת" עורר פולמוס סוער בין המשכילים הראשונים לרבני קהילות אירופה בשל העובדה שהציב סולם ערכים שנתפש כחדש בו הקדים את ערך ה"אדם" לערך ה"יהודי".

נקבי עש גדולים בעיקר בדפים הראשונים. מעט נקבי עש בדפי הספר. דפים חומים. כתמים.

מצב בינוני.

קטגוריה
עותקים מיוחסים, הגהות, וחתימות