Winner's Unlimited - מס' 101

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

19 יולי 2017
פתיחה $80
הערכה $150 - $300
נמכר ב $98
כולל עמלת קונה

כרזת בחירות בה נראה ראש ממשלת ישראל דוד בן גוריון המייצג את מפלגת צ' משחק בחייל שח-מט שעל בגדו נכתבה האות פ', ישראל שנות ה 50.

יתכן והכוונה היא לשמעון פרס, והכרזה רומזת לשנים בהם התפטר בן גוריון מראשות הממשלה ופרש לשדה בוקר [בין 1953-1955]. באותן שנים בהן עסק בהפרחת השממה המשיך בן גוריון מאחורי הקלעים להטיל את השפעתו על הממשלה ומשה דיין ושמעון פרס פעלו ליישום פעולות על דעתו של בן גוריון ללא ידיעתו של ראש הממשלה דאז - משה שרת, כך למשל הופעלו כחות צבא ע"י דיין לאחר שנועד עם בן גוריון ללא ידיעתו של משה שרת. הכרזה שלפנינו יצאה בשעת חזרתו לפוליטיקה הישראלית, אם כי יתכן כי הכרזה רומזת לסצינה פוליטית אחרת.

גודל: 48x35 ס"מ.

סימני שריפה בשול התחתון, מעט קרעים בשולים.

מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
כרזות פוסטרים ותחריטים