Winner's Unlimited - מס' 101

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

19 יולי 2017
פתיחה $50
הערכה $150 - $300

ארבע חוברות של קיבוצים וקבוצות חלוציות עם תצלומים רבים.

* מולדת לבני ישראל בהוצאת הסוכנות היהודית לארץ ישראל קרן הקימת לישראל, קרן היסוד. תש"ו 1946. יידיש. תצלומים רבים של חלוציות ובנין הארץ, מתוארים ביידיש. הוצאת ליאון המדפיס. נדיר.

* עמק חפר, געשיכטע פון א פרידליכער דעראבערונג מאת י. צ.קלעצל, ירושלים תרצ"ו 1936. תצלומים רבים המתארים את תולדות הקיבוץ.

* אוסף תמונות קבוצותנו חבר הקבוצות בהוצאת מזכירות חבר הקבוצות וההנהגה העליונה של "גורדוניה- המכבי הצעיר" ע"י לאוןן המדפיס, ת"א 1947. תצלומים רבים של מראות מייסודי הקיבוצים השונים מתוארים בשלש שפות, עברית, יידיש ואנגלית. תיאור היסטורי בעברית במפתח מימין לשמאל, ותעתיק אנגלי במפתח משמאל לימין.

* The valley of pioneers [עמק החלוצים], אנגלית. תצלומים רבים.

גדלים ומצבים שונים, כללית מצב טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות