Winner's Unlimited - מס' 101

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

19 יולי 2017
פתיחה $200
הערכה $300 - $400
נמכר ב $268
כולל עמלת קונה

כתב האשמה בכתב יד בשם תשע משפחות ממעברת פרדייה, המביע את אכזבתן מההבטחות השונות שהובטחו להן באשר לרווחתן בארץ ע"י גורמים שונים בממשלת ישראל ולא קוימו, וכוונתם לחזור לגלות תימן או לאמריקה עקב כך. בתוך הדברים ישנם משפטים נגד בן גוריון ותנועת המושבים מחד ונגד אגודת ישראל מאידך אשר שניהם הבטיחו לסייע בעדם והכזיבו. שגיאות כתיב לרוב. כותב לא מזוהה.

הקינה פותחת במלים: "אפתח פי לדבר לדויד בן גוריון ראש ממשלתי... דוד בן גוריון... הבטיח לנו ביום שלישי שיסדר אותנו במסמייה... והוא רק עלינו מסחקת...". בהמשך ישנה בקרת קשה נגד אגודת ישראל: "הי אגודת ישראל תראה לנו המקום ורק עלינו משקרת. חבל עלינו שבחרנו באגודת ישראל הנאמנת." רשימת ד': "הלכנו לתל אביב לחפש לרשימת דלת הם אומרים בבית חולים מסדרת...". ועוד. לאור יאושם מהסיעות השונות כותב המקונן: "אנו מבקשים מהממשלה שתחזירנו לתימן... או באמריקה שהיא לכל מדברת. חבל על הכסף שאבדנו למסרד בדרך עכשיו הממשלה הזאת לא מרחמת... חבל עלינו ששמענו לעצת הרמאים..." ועוד.

כתב יד על קרטון כתוב משני צידיו 42X15 ס"מ.

מעט קילופים. מצב טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות