Winner's Unlimited - מס' 104

מכירה פומבית מספרייה פרטית - במכירה זו עמלת בית המכירות היא 25%

6 פברואר 2018
פתיחה $50
הערכה $100 - $150
נמכר ב $244
כולל עמלת קונה

מדרש רבות על התורה וחמש מגילות, עם פירוש מתנות כהונה וידי משה וקיצור יפה תואר ופירש משנת ר' אליעזר ופירוש זרע אברהם. אמסטרדם, תפ"ה [1725].

מפרט: [3], רמו, צה דף.

מצב טוב, קרעים והדבקות בעמודים הראשונים, כתמי זמן.

קטגוריה
ספרי קודש