Winner's Unlimited - מס' 104

מכירה פומבית מספרייה פרטית - במכירה זו עמלת בית המכירות היא 25%

6 פברואר 2018
פתיחה $50
הערכה $100 - $200
נמכר ב $73
כולל עמלת קונה

* סוד ה' עם שרביט הזהב אשר חבר הרב... דוד דלידא... אב"ד בק"ק אמסטרדם. עם תוספת דינים מלוקטים. ווין, 1814.

* ספר דם ברית: הוא קובץ תשובות הסכמות מרבנים גאונים ע"ד מציצה בכלי, מכיל גם דיני מילה ע"פ חז"ל וע"פ דעת הרופאים המתאימים יחדיו, מאת אלכסנדר טערטיס. לונדון, תרס"א 1900. כריכה חדשה כמעט מנותקת. דף השער והדף שאחריו קרועים מעט בצדם ללא פגיעה בטקסט, קרע קטן בדף האחרון עם פגיעה בטקסט.

* אות ברית: תולדות המילה בישראל מימי אברהם אבינו עד היום הזה, מאת ד"ר שמואל... כהן, רופא חולים ומוהל. קראקא, תרס"ג [1903].

מצב כללי טוב.

קטגוריה
הלכה ומנהגים