Winner's Unlimited - מס' 104

מכירה פומבית מספרייה פרטית - במכירה זו עמלת בית המכירות היא 25%

6 פברואר 2018
פתיחה $50
הערכה $100 - $150
נמכר ב $61
כולל עמלת קונה

חדושי רבי עקיבא איגר מאת רבינו עקיבא ב"ר משה, בשם רבי עקיבא איגר יכונה, כולל לקוטים מחידושיו על מס' בבא מציעא, גיטין, כתובות, ועוד חדושים מפוזרים. הובא לבית הדפוס ע"י בנו רבי בנימין וואלף. ברלין, תרי"ח [1858].

מפרט: [2], כח, טו, כו, [1] דף. 31 ס"מ.

מצב טוב.

קטגוריה
ספרי קודש