צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | חידושי תורה בכתב יד האדמו"ר רבי מרדכי דב מהורנסטייפל, חתן בעל הדברי חיים מצאנז.
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

83 . חידושי תורה בכתב יד האדמו"ר רבי מרדכי דב מהורנסטייפל, חתן בעל הדברי חיים מצאנז.

חידושי תורה בכתב ידו של האדמו"ר רבי מרדכי דב מהורנוסטייפל.

מפרט: [1] דף כתוב בשני צדדיו, 13X21 ס"מ. אוטוגרף עם מחיקות ותיקונים.

מאפיינים יחודיים: חידושי תורה בכתב יד קדשו של האדמו"ר רבי מרדכי דב מהורנוסטייפל, עם תיקונים והוספות.
דברי תורה אלו נדפסו בספרו תורי זהב על הלכות רבית סימן קסח-קסט.

רבי מרדכי דב טברסקי נולד בשנת ת"ר [1839] והיה נכד של רבי זושא מאניפולי, של בעל התניא, של רבי מרדכי מטשרנוביל ועוד. הוא התייתם בהיותו ילד והתחנך אצל סבו האדמו"ר רבי יעקב ישראל מטשרקאס, בהיותו בן י"ג שנה בחר בו האדמו"ר בעל ה'דברי חיים' מצאנז כחתן לבתו רייצא. בגיל צעיר החל לכהן כאדמו"ר מהורנוסטייפל. נודע בגאונותו ובהיותו פוסק מובהק. עמד בקשרי שאלות ותשובות עם גדולי דורו: חותנו הדברי חיים, רבי יהושע ליב דיסקין, רבי יוסף שאול נתנזון, רבי יצחק איטינגא מלבוב ועוד. חיבר את הספר 'חיבור לטהרה' בדיני מקוואות שנדפס בעילום שמו, תורי זהב על הלכות רבית, שו"ת עמק שאלה, וספר עמק חכמה על התורה. נפטר בשנת תרס"ג 1903. אודותיו: אלפסי, חסידות, ג רל-רלא.

מצב: טוב-טוב מאוד. קרעים זעירים עם פגיעה באות אחת בלבד.

הערכה

$3,000 - $3,500
המכירה הסתיימה.
$2,000
$3,360
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

כרך תקנות מפואר של קהלת האשכנזים באשכנז שהיה בשימוש אצל אחד מגבאי הצדקה בקהילה. כולל

תפילה לשוחט וסיכום הלכות שחיטה ובדיקה, בכתב יד מצוייר, מרבי עקיבא ב

אישור נישואין מרבי שמחה בונים סופר, רבה של פרשבורג ובעל ה'שבט סופר'

סליחות מכל השנה כמנהג האשכנזים על הסדר דבר יום ביומו, עם פיר

ברכת מזל טוב להולדת הבן, בחתימת האדמו"ר רבי סיני הלברשטאם, אב"ד דק"ק זמינגראד והגליל.