צור חשבון
מכירה פומבית מספר 100
תתקיים ביום שלישי
כ"ו סיון 20.06.17
פריטים נדירים ומיוחדים
ספר תורה מיניאטורי
108_1.png
מחיר פתיחה: $15,000

נמכר: $78,000
שקל כסף
שנה שלישית
מחיר פתיחה: $6,000

נמכר: $15,000
1-01.png
מכתב מהמלבי״ם
מכתב מאת רבי מאיר ליבוש. תרי״ד 1854
מחיר פתיחה: $2,500

נמכר: $8,160
484-2.jpg
מגדל בשמים
כסף, פיליגראן. למברג.גרמניה, ראשית המאה ה 18
מחיר פתיחה: $5,000

נמכר: $19,200
389_P.png
פיקארט
מהדורה ראשונה. סט שלם ומפואר
מחיר פתיחה: $5,000

נמכר: $10,200
150.png
כתב יד. חידושי הרמב״ן
מחיר פתיחה: $2,000

נמכר: $12,000
רמבן.png
מפת עולם בדמות עלי תילתן
מחיר פתיחה: $4,000

נמכר: $12,980
227A.jpg
Priechenfried Aloysius
רב מעיין בספר
מחיר פתיחה: $2,000

נמכר: $5,100
50.jpg
Parafrasis Comentado
מחיר פתיחה: $1,300

נמכר: $14,000
487-4.jpg
תרגום התורה ופירושה בספרדית