Winner's Unlimited - הגדות של פסח

במכירה זו עמלת הקונה היא 25%

22 פברואר 2017
פתיחה $10
הערכה $120 - $150
נמכר ב $37
כולל עמלת קונה

שפר"א והדר"א וסדרא דאגדתא דפסחא. הגדה של פסח בנוסח תימן. 

 כה דף. הגדה על פי נוסח הקדמונים רבי סעדיה גאון והרמב"ם, עם פירוש עץ חיים מאת רבי יחיא ב"ר יוסף צאלח.

הגדה לא מצויה. אוצר ההגדות 2037. נייר דבק בשוליים דפים האחרונים. מעט כתמים. מצב טוב-טוב מאד. 

קטגוריה
הגדות מירושלים