Winner's - מס' 110

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמור"ים

7 נובמבר 2018
פתיחה $100
הערכה $200 - $300
נמכר ב $122
כולל עמלת קונה

אהבת ישראל, על חומש בראשית מהדורה ראשונה. (במהדורה זו הודפס רק כרך בראשית). גראסוואדיין, תש"ג 1943.

הקדשה בכתב יד רבי שרגא פיבל שנייבלג בעל ה"שרגא המאיר": "יום ג' שנכפל בו כי טוב לסדר ברוך תהי' שנת תש"ט פה לונדון יצ"ו, הננו מתנה נתונה לש"ב הב' משה ני"ו נכד דודי ר' צבי ז"ל להבר מצוה שלו, מש"ב שרגא פייבל בן אאמו"ר שליט"א מפנים אב"ד ור"מ וויז'ניץ וכעת במאנשעסטר יצ"ו".

קו דף. 25 ס"מ.

כריכה מנותקת חלקית וכתמי מים. מצב כללי טוב.

קטגוריה
עותקים מיוחסים, הגהות, וחתימות