Winner's Unlimited - מס' 109

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, נומיסמטיקה, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים

21 אוגוסט 2018
פתיחה $500
הערכה $1,000 - $1,500
נמכר ב $610
כולל עמלת קונה

אוסף גדול ומרשים של יצירות מאוצרות המוזיקה היהודית, בארה"ב, בעיקר ביידיש. רובם נכתבו והודפסו במחצית הראשונה של המאה ה-20.

מפרט: [77] חוברות, מקבצי יצירות ודפי תווים, להופעות, לנגנים וזמרים, לש"ץ ולמקהלה, מהשנים 1907-1965. אוסף גדול זה מכיל מקבץ אוספי משנה של שירי קודש וחול, לבית, לבית הספר ולבית הכנסת: אוספים מיצירות החזנים והמלחינים, אוספי של שירי עם, ועוד.

מאפיינים מיוחדים: היצירות הכלולות באוסף זה מציגות תמונת מצב בלתי אמצעית על התרבות היהודית באמריקה בכלל, ובפרט על היצירה המוזיקלית היהודית בארצות הברית במחצית הראשונה של המאה העשרים, רמתה, תוכנה ותפוצתה, ועל פעילות מרכזי פעילותם של מלחינים, זמרים, חזנים ונגנים יהודים לאורך שנים.

רשימה מפורטת של היצירות תינתן לפי דרישה.

מצב: מצבים שונים, בינוני-מצוין.

קטגוריה
שירה וחזנות