מכירה פומבית מס' 107

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, נומיסמטיקה, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים - עמלת רוכש 22%

8 מאי 2018
פתיחה $200
הערכה $400 - $600

אוסף של כ 40 מכתבים ומסמכים של 'המפעל למען ילדי ישראל' אשר עסק בסידור ילדי שארית הפליטה במוסדות תורניים בשנות ה 40. באוסף מסמכים חשובים ומכתבים המתעדים את המאבקים היומיומים להצלת ילדי העולים ממשפחות דתיות וחרדיות מציפורני החינוך החופשי וסידורם במוסדות תורניים שזה עתה נוסדו ע"מ להבטיח את עתידם הרוחני. האוסף כולל בין היתר מסמכים מגוונים ותכתובות דרמטיות בשנים 1944-1945.

מסמכים- מרביתם בהדפסת סטנסיל - הם מתעדים איתור ילדים שכבר שהו אותה העת בקיבוצים חופשיים במטרה להעבירם לקיבוץ חרדי, ניסיונות איתור של ילדים שמקורם במשפחות אדוקות בגולה שנמצאו ברמה רוחנית נמוכה עקב השפעה שלילית בדרכם ארצה, סידור ילדים בקייטנות, כרוזים הקוראים לכינוסי חירום בנושא הצלת הילדים, מכתבים אל גדולי ישראל בחו"ל בבקשת סיוע, המתח ששרר באשר לגורלו של כל ילד ונער, רשימות שמיות של ילדי העולים ומצבם הרוחני, דוחו"ת כספיים המסכמים הוצאות הטיפול בילדי טהרן ועוד.

בין היתר בולט מכתב בהדפסת סטנסיל בחתימת א. אלברט אודות ילד שהגיע לקיבוץ 'נוה איתן' ונתקבל מכתב מדודו השוהה בלונדון ומספר אודותיו כי הוא בא ממשפחה שומרת מצוות וכי יש להוציאו בדחיפות מהקיבוץ החפשי בו שהה אותה העת ולהעבירו לקיבוץ חרדי; רשימה מרתקת של שמות ילדי עולים, גילם, מוצאם ומצבם הרוחני לפרטי פרטים ע"מ לכוונם על פי מצבם הרוחני: 'גרוסמן שלמה: 14 רומניה, מתחיל גמרא, רוצה ללמוד. מונדר מנחם 11. רומניה, עילוי. ללמוד. גריינמן יונה, 15, רומניה, חומש, יכול להסכים ללמוד. גצוביץ יהודה, 16, רומניה התחלת גמרא, רוצה לעבוד חצי יום וכו'; מכתב מחדש אייר תש"ו [1946] המתעד נסיון חדירה לפנימיית בית יעקב לשם הוצאת בנות לחינוך החפשי 'שני נציגים שלכם שאחד מהם הוא מר שדמי ערכו 'בקורים' בפנימית בית יעקב בירושלים וערכו שיחות עם בנות הפנימיה על אודות העברה לקיבוץ. הביקורים והשיחות נערכו לגמרי שלא בידיעת הנהלת המוסד או של המפעל למען ילדי ישראל, וכל המעשה נושא עליו אופי של התגנבות לרשות זרה ופיתוי חניכות למפנה בחייהן...'.

כמו"כ מופיע מכתב בחתימת רבי יצחק מאיר לוין [מהפעילים הבולטים ב'ועדת ההצלה' מנהיגה של 'אגודת ישראל'] בו הוא הודף טענות שעלו מטעם ארגונים ציוניים חופשיים כי במוסדות החרדים מרעיבים את הילדים ['אחרי שדברתי עם הילדות, המדריכות והעובדות בפנימיה התברר לי שהשמועות הללו בשקר יסודן... אנשים שונים המעוניינים לדבר סרה על המפעל ועל המוסד בפתח תקוה הגדילו והפיצו את השמועות...']; מסמך נדיר בדפוס סטנסיל המתאר פרטים מ'חקירה' שערכו הרב שמואל שדרוביצקי [מראשי 'אגודת ישראל' בת"א שליח אגודת ישראל למזרח הרחוק], דוד ברנהולץ, הרב רוזנטל ומדריך מאטליה לילדי עולים באשר לנסיונות שחוו להשכחת דתם ['האחיות ניסנבוים... הגדולה מדברת קצת גרמנית, היו איזה זמן בבלגיה ושמה ביקרו בגן ילדים נוצרי... בבית היה קופסת קק"ל... האחות הבכירה הופיעה ודיברה גם בשם אחותה יש לחשוד שהושפעה במשך שבוע היותה בקבוצת יבנה.... גולדברג חיים, הגיל 10 יליד פרנקפורט...הוא זוכר מעט, הוא יודע רק שאביו הוא 'פרומער יוד' ואביו אמר לו שבארץ ישראל ילך למקום דתי'].

כן נציין מכתב בהדפסת סטנסיל מטעם שמעון לנדוי מישיבת 'שפת אמת' אודות ילד בשם יעקב זילפן שנתגלגל למוסד של המזרחי: 'נצטערתי עד מאד לשמע שהילד... נמצא במוסד של המזרחי. בטוחני שאם אביו היה יודע מזה היה מצטער מאד על כך... חבל על ילד בן קדוש שיימצא במקום לא לפי רוח אביו הקדוש הי"ד... אביו היה חבר באגודת ישראל'], מופיע מכתב בחתימת רבי י. מ. לוין אודות ילד שהשפיע על אחרים ללכת לקולנוע בבקשה למנוע ממנו דריסת רגל בפנימיה ['הנער אלימלך פישר הולך מפעם לפעם לפנימית סנהדריה ומשפיע לרעה על הילדים, ופעם אחד לקח עמו חמשה ילדים משם לקולנוע יש לעשות סדר שלא לתת לו דריסת רגל בפנימיה...']; דו"ח מפורט מאת ד"ר ש. שפירא שביקור בפנימית בית יעקב בירושלים באוקטובר 1944 ומתאר את הזעזוע העמוק ואת רמת ההיגיינה הירודה והצפיפות הנוראה במקום.

כמו"כ נציין חוברת נדירה של ה'ליגה למען הנוער החרדי מטרותיה ותפקידיה' בה מפורטים עקרונות היסוד של התנועה [ת"א תש"ו]; הזמנה לכינוס של המפעל לקליטת ילדי העולים בראשות הגאון מבריסק והגאון מטשיבין:'להצלת ילדים עולים מידי עושקי הנפשות מבפנים ומבחוץ'; מסמכים בהדפסת סטנסיל מטעם הארגון המסכמים ישיבות שהתקיימו בבית הרב מבריסק שבהן נתקבלו החלטות בדבר ייסוד מוסדות תורניים עבור ילדי העולים וכן ההזמנה לישיבה בחתימת י. מ. לוין לפעילים: 'הנך מוזמן לאסיפה דחופה... על סדר היום בעיות דחופות בקשר עם ההאבקות לחנוך החרדי של הילדים הפליטים סידורם ושיכונם'; מכתב בחתימת מזכיר ישיבת פוניבז כסליו תש"ו [1945], מכתב בהדפסת סטנסיל מאת ח. קרונז'ק לרבי אהרון קוטלר בבקשת סיוע להצלת הילדים [תש"א], מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי ישראל יעקב ווייסברגר בדבר הצלת ילד; כרוזים מטעם המפעל הקוראים להחדיר את רעיון מפעל ילדי ישראל בין שכבות הישוב הרחבות, ועוד.

גדלים ומצבים שונים, מרבית המסמכים בהדפסת סטנסיל עם חתימות ידניות, מופיעים מספר מכתבים בכתב יד. מצב כללי טוב- טוב מאד.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות