Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $150
הערכה $300 - $600

7 סביבונים. פליז, אבן, וברזל. אירופה, מאות 18-19.

חלקם עם תצורת מגן דוד, ועם האותיות נ. ג. ה. ש. [נס גדול היה שם- על פי הנוהג לכתוב על סביבונים שנעשו בחו"ל בהתייחס לארץ ישראל].

סביבונים קטנים. גודל ממוצע: 2.5 ס"מ.

קילופי צבע, מעט חלודה. מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
עותקים מיוחסים לרבנים, הקדשות והגהות