Winner's Unlimited - הגדות של פסח

במכירה זו עמלת הקונה היא 25%

22 פברואר 2017
פתיחה $10
הערכה $80 - $100
נמכר ב $12
כולל עמלת קונה

* באר מים על הגדה של פסח, מאת רבי יוסף משה 'המגיד מזאלזיץ'. ירושלם, תרצ"ה [1935].
עם פנים ההגדה. קיט עמ'. אוצר ההגדות 3510.

נדפס ונכרך עם:

* פרי חיים עם באר מים על הגדה של פסח, מאת רבי אברהם חיים ['המגיד'] מזלאטשב‫. ירושלם, תרצ"ו [1936].
[2], לא, [2] עמ’. בדף האחרון "תקון טעות הדפוס בבאר מים". אוצר ההגדות 3574.

שני חיבורים חסידיים קדומים על ההגדה. מצב טוב מאד.

קטגוריה
הגדות חסידיות